tel.: 723 598 853, vet. ordinace: 728 237 512   
Výukové a vzdělávací centrum
Praktická výuka chovu zvířat pro zájmové chovy
Spolupracujeme s Církevní ZŠ a SŠ Plzeň a studenti oborů "Ekologie a životní prostředí" a "Sociální činnost" u nás vykonávají praxe, které jsou součástí vzdělávacího plánu.
Studenti získávají praktické zkušenosti s chovem a péčí o zvířata v zájmových chovech.
praxe studentů v útulku praxe studentů v útulku
praxe studentů v útulku
Kynologické akce
Zajišťujeme pořádání kynologických akcí, přednášek a seminářů. O termínech konání předem informujeme na našich stránkách.
(výtěžek z těchto akcí putuje na provoz a další rozvoj útulku)
přednášky a semináře přednášky a semináře
přednášky a semináře
Základy canisterapie
Studenti sociálních oborů Církevní ZŠ a SŠ Plzeň se u nás učí základům canisterapie. Pro tuto činnost máme vycvičeného psa s potřebnými canisterapeutickými zkouškami.
základy canisterapie základy canisterapie
výuka základů canisterapie