Úvodní stránka   Realizace tůní   Kdo jsme?
Realizace tůní
Dalším „příspěvkem“ k ochraně přírody je z naší strany realizace tůní pro obojživelníky. Opět ale nepodporujeme jen samotné obojživelníky, ale také zadržujeme vodu v krajině, vytváříme vhodné biotopy pro vodní hmyz a v neposlední řadě zvyšujeme přírodní a estetickou hodnotu naší krajiny.

kosatec sibiřský
kosatec sibiřský detail
kosatec na kosené lokalitě

hadí mord nízký
kuňka žlutobřichá
kosatec sibiřský na kosené lokalitě

kosení lokality Spálené Poříčí
prstnatec májový detail
seno připravené na odvoz

upolín na kosené lokalitě
výsledek managmentu
udržované květnaté louky