Kdo jsme?
Storgé, z.s., Lučiště 17, 335 61 Spálené Poříčí, Česká Republika
E-mail: storge2011@gmail.com
Tel.: 602 108 771, 723 598 853
IČ: 22878068, DIČ: CZ22878068
Bank. spoj.: ČS Blovice, č.ú. 2747015349/0800
IBAN: CZ83 0800 0000 0027 4701 5349
BIC: GIBACZPX

Andrea Kolmanová
předseda výkon. výboru
Zdeněk Kolman
místopředseda výkon. výboru
Lukáš Nentvich
vedoucí biolog
Aleš Růžek
člen valné hromady