Úvodní stránka   Realizace tůní   Kdo jsme?
Ve Storgé, z.s. nepomáháme jen pejskům, ale snažíme se pomáhat i naší přírodě.
Již čtvrtým rokem provádíme managment květnatých luk, kde extenzivním kosením (především ruční mechanizací) podporujeme takové druhy rostlin, které by v zarostlé neudržované louce, nebo naopak dvakrát až třikrát ročně intenzivně kosené louce nepřežily.
Tyto druhy rostlin jsou nejen vzácné, nebo zákonem chráněné, ale často jsou velmi hezké a obohacují naší přírodu svou barevností, nebo tvarem. A co víc, podporou mizejících rostlin současně podporujeme i mizející hmyz na tyto rostliny vázaný a tím chráníme celý ekosystém jako komplex.
Odměnou za veškerou práci je pohled na rozkvetlou louku plnou prstnatců, úpolínů, kosatců a krvavců, kdy z jednoho květu na druhý přeletují modrásci.

kosatec sibiřský
kosatec sibiřský detail
kosatec na kosené lokalitě

hadí mord nízký
kuňka žlutobřichá
kosatec sibiřský na kosené lokalitě

kosení lokality Spálené Poříčí
prstnatec májový detail
seno připravené na odvoz

upolín na kosené lokalitě
výsledek managmentu
udržované květnaté louky